Beekprik

Ondanks dat beekprikken nauw verwant zijn met rivierprikken, hebben beide soorten een totaal verschillende levenswijze.
In tegenstelling tot de anadrome rivierprikken zijn beekprikken stationaire zoetwatervissen. Ook parasiteren volwassen beekprikken niet. Ze nemen zelfs helemaal geen voedsel tot zich. Na 3-6 jaar als larve geleefd te hebben, ondergaan ze een metamorfose naar volwassen beekprik en is hun enige doel nog voortplanting, waarna ze snel sterven.
De betanding van de mondschijf is ongeveer als bij de rivierprik, maar de tanden zijn zwakker ontwikkeld en stomp.

Beekprik (Lampetra planeri) Beekprik (Lampetra planeri) Beekprik (Lampetra planeri)