Hongarije

In 2012 reisde ik al eens naar Hongarije met als doel de bosslaapmuis te fotograferen. Veel leuke soorten gezien toen, maar ondanks alle inspanningen geen bosslaapmuizen. Dat bleef wat knagen, dus vertrok ik begin mei opnieuw naar Hongarije voor een tweede poging. Deze keer wel met succes!
Ook nieuw was de Westelijke blindmuis. Dit zeldzaam knaagdier leeft permanent onder de grond in een uitgebreid gangenstelsel. Oorschelpen en ogen zijn daar overbodig, dus die ontbreken. Wat mottig om leuk op foto te krijgen, maar de ontmoeting met dit bijzondere dier is er toch eentje om nooit meer te vergeten.
Verder kregen andere leuke soorten die te vinden zijn in Oost-Europa uiteraard ook de nodige aandacht.

Bosslaapmuis (Dryomys nitedula) Westelijke blindmuis (Nannospalax leucodon) Siesel op uitkijk (Spermophilus citellus)
Europese hamster (Cricetus cricetus) Knoflookpad (Pelobates fuscus) Siesel (Spermophilus citellus)
Brandmuis (Apodemus agrarius) Kleine hoefijzerneus verlaat keldertje (Rhinolophus hipposideros) Roodbuikvuurpad (Bombina bombina)