Vleermuizen

Ondanks de prachtig besneeuwde landschappen in bepaalde streken zat ik de voorbije week dikwijls ondergronds.
Daar waar het stekedonker, rustig en het liefst ook nog eens goed vochtig is. Ideaal voor overwinterende vleermuizen!

Grootoorvleermuis ( Plecotus auritus) Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
Watervleermuizen (Myotis daubentonii) Cluster grote hoefijzerneuzen (Rhinolophus ferrumequinum) Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)